Start cursus 2017-2018

Maandag 21 augustus 2017

08.15 uur     Jaaropening personeel
09.00 uur     Teamvergaderingen

Dinsdag 22 augustus 2017

08.15 uur     Opening brugklas
09.00 uur     Opening M2/H2/TH2
09.45 uur     Opening A2/TA2/G2/H5
10.15 uur     Opening A3/TA3/G3/H4
11.00 uur     Opening M3/V4
11.30 uur     Opening H3/TH3/V5
12.00 uur     Opening M4/V6

Woensdag 23 augustus 2017

Introductiedagen voor alle leerjaren

Donderdag 24 augustus 2017

08.15 uur   Begin van de lessen volgens rooster

 

Vakanties 2017-2018

Herfstvakantie16 t/m 20 oktober 2017
Dankdag1 november 2017 (studiedag personeel; leerlingen geen les)
Kerstvakantie25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie26 februari t/m 2 maart 2018
Biddag 14 maart 2018 (studiedag personeel; leerlingen geen les)
Paasvakantie30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie27 april t/m 11 mei 2018
2e Pinksterdag21 mei 2018
Zomervakantie16 juli t/m 24 augustus 2018

 

Extra vakantie

Over verlof buiten de reguliere vakanties kunnen we kort zijn: als er geen sprake is van gewichtige omstandigheden zoals de wet die omschrijft, mogen we geen toestemming geven. Besluit u desondanks toch meer vrij te nemen dan de normale vakanties aangeven, dan doet u dat geheel op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. De afdelingsleider meldt deze ongeoorloofde afwezigheid bij de leerplichtambtenaar.

(voor de genoemde gewichtige omstandigheden verwijzen wij u naar het ministerie van onderwijs)

Lestijden

De eerste bel gaat om 08.05 uur (deuren sluiten om 08.12 uur)

1e les van 08.15 - 09.05 uur
2e lesvan 09.05 - 09.55 uur
3e lesvan 09.55 - 10.45 uur
pauzevan 10.45 - 11.05 uur
4e lesvan 11.05 - 11.55 uur
5e lesvan 11.55 - 12.45 uur
pauzevan 12.45 - 13.15 uur
6e lesvan 13.15 - 14.05 uur
7e lesvan 14.05 - 14.55 uur
8e lesvan 14.55 - 15.45 uur
9e lesvan 15.45 - 16.35 uur

 

Lestijden bij een 40-minutenrooster
(in de agenda is te zien wanneer deze lestijden van toepassing zijn)
 
1e lesvan 08.15-08.55 uur
2e lesvan 08.55-09.35 uur
3e lesvan 09.35-10.15 uur
pauzevan 10.15-10.35 uur
4e lesvan 10.35-11.15 uur
5e lesvan 11.15-11.55 uur
6e lesvan 11.55-12.35 uur
pauzevan 12.35-13.05 uur
7e lesvan 13.05-13.45 uur
8e lesvan 13.45-14.25 uur
9e lesvan 14.25-15.05 uur