Nieuw lid raad van toezicht

Na het vertrek van de voorzitter van de raad van toezicht (RvT) in augustus 2017 is er een vacature ontstaan in de raad van toezicht. In de vergadering van 23 april jl. heeft de RvT Daphne Groenevelt-Timmer uit Voorthuizen in deze vacature benoemd. Daphne is in het dagelijks leven bestuurssecretaris bij Woonstede. Binnen de RvT krijgt zij de portefeuille HRM en Juridische zaken.

Opnieuw een oud-leerling van het JFC in de raad van toezicht: van 1993 tot 1999 zat Daphne bij ons op het vwo.

We wensen haar een hele goede tijd toe in de RvT.

René Minderhoud
voorzitter college van bestuur