Academische Week Vwo 5

Deze week vindt opnieuw de Academische Week plaats voor VWO 5-leerlingen. De leerlingen volgen deze dagen vele colleges en workshops op verschillende vakgebieden. De colleges en workshops worden gegeven door hoogleraren, universitaire docenten en studenten. Een mooie gelegenheid voor onze leerlingen om kennis te maken met het academisch onderwijs op diverse vakgebieden. Tijdens deze Academische Week hopen we dat de leerlingen geboeid worden door de sprekers en de inhoud van de verschillende programmaonderdelen. 
Enkele onderdelen zijn voor alle leerlingen verplicht, zoals het openingscollege en de workshops over onderzoek doen en het opstellen van hoofd- en deelvragen. De laatst genoemde workshops zijn bedoeld als ondersteuning bij het maken van het Profielwerkstuk. Om een indruk te geven van het verdere programma noemen we hier enkele voorbeelden van colleges en workshops die aangeboden worden: filosofie, university College, speed Kitesurfen, neurowetenschap, criminologie, retorica en diergeneeskunde!
Wij kijken uit naar een inspirerende en vormende Academische week.